#90

"Sokaktaki Kestane"

Tual Üzerine Akrilik

48 x 36" (122 x 91 cm)